Blästring påverkar en ytas struktur och renhet. Både vid produktionen och senare vid underhåll/renovering av produkter är blästring en vanlig metod.

Alla hårda material som järn, stål, aluminium, glas och plast kan blästras.

I underhållsarbetet är blästringen en överlägsen metod eftersom den snabbt och enkelt tar bort gamla färglager, rost och glödskal.

Vi blästrar allt från lastmaskiner till tunna bilplåtar, många års vana gör att vi vet vad vi ska ha för tryck och vinkel på blästerstrålen för att inte skada godset.

Sanden vi använder finns i olika grovlekar vilket också gör att vi kan vara så breda i vårt arbete.